Skip to content
Stylist - Jing

Holly Collection

Jing

擅長:隨性慵懶捲度、男士剪燙染造型

美髮相關資歷達13年以上

經歷

     日本名佳麗日式剪燙

     日本中美嬌兒燙髮趨勢課程

     肯威染髮趨勢課程

     肯威燙髮課程

     萊肯染髮色彩比例課程

     良面學堂經典剪裁

     韓式男生燙髮研習分享

立 即 預 約

加入好友
認識10年的設計師Jing,超好超優秀的,別家說要瞟的顏色,她都可以不漂搞定!快點來找她喲!😄😄😄
CH Sally
January 20, 2019
超喜歡Jing幫我燙的頭髮!讚讚讚
TING CHANG
December 25, 2017
技術一流,非常好相處,大推
CHIAO YANG
November 30, 2016
Hairstyle